شرکت در تمرینات تیم‌های ورزشی

از دانشجویان فعال و دارای مقام در رشته‌های ورزشی دعوت می‌گردد جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی( مجموعه ورزشی دانشگاه) دانشگاه مراجعه نمایند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط